WSPÓLNOTA ŻYCIA

Rodzina jest bowiem wspólnotą życia (une communaute de vie), któ­ra przejawia się we wspólnym zamieszkiwaniu i wspólnym majątku, zarządzanym w sposób kolektywny („la mise en commun d’un patri- moine dont la gestion presente un caractere collectif”).Należy wspomnieć w tym miejscu, iż bada­nia budżetów rodzinnych jako wskaźników wspólnoty rodzinnej (przede wszystkim, choć nie tylko, w płaszczyźnie ekonomicznej) sięga­ją w socjologii do Le Play’a i jego szkoły.Jak już wspomnieliśmy, relacje między oma­wianymi przez nas cechami i aspektami stano­wią przedmiot badań i rozważań nad rodziną jako grupą współpracującą ekonomicznie.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !