WSPÓŁPRACA EKONOMICZNA RODZINY

Z drugiej strony współ­praca ekonomiczna między członkami rodziny może budzić wśród nich dążność do przebywa­nia w bliskości fizycznej i silniej wiązać ich z mieszkaniem.W każdym razie pojęcie gospodarstwa domo­wego rodziny powstaje na styku rodziny trak­towanej jako grupa współmieszkańców i jako grupa współpracująca ekonomicznie. Dlatego też często w literaturze z dziedziny nauk spo­łecznych omawia się te dwa aspekty rodziny łącznie. Należy zwrócić uwagę na to, iż współmiesz- kanie jak i współgospodarzenie są cechami obserwowalnymi, przy czym współmieszkanie w większym być może stopniu niż współgospo­darzenie (obserwator łatwiej dostrzeże fakt, iż ktoś przebywa w danym mieszkaniu, niż fakt, że ktoś komuś wręcza określoną sumę pienię­dzy — chyba że istnieją w danej rodzinie rze­telnie prowadzone rejestry i zostaną one udo­stępnione obserwatorowi.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !