WSPOMNIANE KWESTIE

Jeśli idzie o pierwszą ze wspomnianych kwe­stii, to interesowała mnie tutaj zarówno treść podanych opisów, jak i zgodność opisów wśród członków tej samej rodziny. Określenia występujące w opisach i odnoszą­ce się do wad lub zalet można było sprowa­dzić do ośmiu następujących kategorii: 1) wiel­kość mieszkania (np. „za małe”); 2) rozkład mieszkania (np. „żeby pokoje nie były w amfi- ladzie”); 3) oświetlenie (np. „niewątpliwą zale­tą jego jest to, że mamy dużo światła”); 4) wy­posażenie (np. „brak szafki w ścianie”); 5) bez­pośrednie otoczenie (np. „jest tutaj raczej cicho i spokojnie”); 6) dzielnica (np. „wolałbym mie­szkać w innej dzielnicy”); 7) temperatura (np. „w lecie jest zbyt gorąco”); 8) ustawność (np. „za dużo drzwi i przez to mało ustawne”). Oczy­wiście do wyżej wymienionych kategorii na­wiązywały zarówno określenia wad, jak i zalet.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !