WSPOMNIANE PODOBIEŃSTWO

Wspo­mniane podobieństwo moglibyśmy dostrzec jedy­nie w sferze wzorów zachowań, które powstają w danej zbiorowości na skutek indywidualnej modyfikacji wzorów ogólnie przyjętych. (Wzory ogólnie przyjęte stanowią jak gdyby ramy dla przyjmowanych w danej zbiorowości możliwo­ści odnośnych zachowań; wybór określonego wzoru spośród możliwych byłby indywidualną modyfikacją wzoru ogólnie przyjętego.) Podo­bieństwa takie moglibyśmy również dostrzec przy wyraźnych odstępstwach od ogólnie przy­jętych wzorów, wtedy gdyby miały one podob­ny charakter lub zmierzały w podobnym kie­runku. Ogólnie biorąc, podobieństwa takie bądź ich brak można by dostrzec w kulturach czy sferach życia społecznego, w których istnieje szeroki margines tolerancji dla indywidualnej interpretacji obowiązujących wzorów.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !