WSPOMNIANE ZACHOWANIE

Otóż wspomniane zachowania niezamierzone mogą w sposób nieuświadomiony czy też nie­całkowicie uświadomiony przez zachowują­cy się podmiot wiązać się z głęboko przez ów podmiot zinternalizowanymi wartościami, nor­mami i wzorami. Przyjmuję za rzecz raczej niewątpliwą, iż wartości, normy i wzory zachowań przekazywane sobie wzajemnie przez członków rodziny, a zwłaszcza przez starsze pokole­nie młodszemu, są głęboko przez wspomnianych członków interna- 1 i z o w a n e. Rodzina stanowi grupę współmieszkańców w pewnym sensie także z przyczyn biologicz­nych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !