WŚRÓD BADANYCH

Umieli je sformułować i porównać uważa­jąc, że obie opinie są raczej niezgodne, przy czym opinie rodziny są raczej słuszne, a trudno było im wypowiedzieć się na temat słuszności opinii znajomych.Umieli je sformułować i porównać uważa­jąc, iż obie opinie są raczej zgodne, a czy słusz­ne — trudno powiedzieć.W powyższej liście stanowisk na uwagę zasłu­guje fakt, iż nigdy (tam, gdzie umiano ją sfor­mułować) nie negowano zdecydowanie słusz­ności opinii rodziny.Świadczy to, w odniesieniu do badanej tutaj populacji, o dominującym wpływie rodziny na formowanie się jaźni odzwierciedlonej jej członków. Stwierdzenie słuszności bądź niesłuszności jest, wydaje się, zarówno wyrazem reakcji intelek­tualnej jak i emocjonalnej na to, jak nas widzą inne osoby.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !