WŚRÓD CECH DOBORU

Wśród cech dobo­ru znajdują się zwykle: 1) liczba osób wystę­pujących w danej rodzinie; 2) wiek wspomnia­nych osób; 3) ich pozycje rodzinne; 4) miejsce zamieszkania; 5) przynależność społeczno-za­wodowa, przede wszystkim głównego żywicie­la rodziny; 6) faza rozwoju danej rodziny (ta ostatnia cecha wiąże się w dużym stopniu z ce­chą drugą i trzecią).Dochód występuje bądź jako cecha doboru, bądź jako cecha ustalana w procesie badania.Wśród cech ustalanych w procesie badania występują zwykle:       1)  wielkość                wydatków;struktura wydatków; 3) tryb podejmowania decyzji w sprawach finansowych. Relacje mię­dzy wspomnianymi cechami, zarówno cechami doboru, jak i ustalonymi w procesie badania, stanowią przedmiot dociekań nad rodziną jako grupą współpracującą ekonomicznie (np. struk­tura rodziny a wielkość wydatków, struktura i wiek członków rodziny a charakter kon­sumpcji itp.).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !