WŚRÓD OPINII

Postulowanie jednakowej identyfikacji wraz z jednakowymi rolami-zadaniami mogłoby świadczyć o traktowaniu rodziny jako s w o- istej kompozycji wzorów wspól­noty i stowarzyszenia; podobnie w przypadku postulowania jednakowej identyfi­kacji wraz z niejednakowymi zadaniami — choć wydaje się, że w tym ostatnim przypadku kła­dzie się większy nacisk na aspekty wspólnoty niż na aspekty stowarzyszenia.Wśród opinii dotyczących zakresu budżetu, charakteru wspólnoty, spotyka się postulaty, by wspólny budżet obejmował rzeczy najważniej­sze, był, jak już wspomnieliśmy, niejako „ce­lem w sobie”.Jeśli idzie natomiast o opinie dotyczące po­dejmowania decyzji w sprawach finansowych to „model spółki akcyjnej” może służyć jako wskaźnik stowarzyszenia.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !