WYKRYTE ZWIĄZKI

W badaniach tych wykrywa się m.in. nastę­pujące związki, prawidłowości i tendencje: na przykład w relacji między dochodami a wydat­kami i ich strukturą stwierdza się stosowalność do gospodarki finansowej w rodzinie praw Keynesa i Engla, iż wraz ze wzrostem dochodu zmniejszają się wydatki przeznaczone na kon­sumpcję i żywność (S. Młynarski, I. Oppen- heim).Niezależnie od tego dostrzega się niekiedy, iż zależność między spożyciem artykułów żywnościowych a dochodem jest wyraźniejsza w przypadku rodzin miejskich niż w przypadku rodzin wiejskich (B. Kołodziejczyk, C. Kos, Miejsce wyżywienia w działalności gospodarstw domowych, w:    Ekonomiczno-społeczna   rola gospodarstwa domowego, Wyd. CRZZ, War­szawa 1970).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !