WYKSZTAŁCONE POSTAWY

Niektóre wzory zachowań i postawy wykształcone w ro­dzinach niekompletnych — gdy odbiegają od wzorów i postaw nabywanych w rodzinach kompletnych — mogą akcentować się w zacho­waniach członków tych rodzin w innych gru­pach. (Np. rozważania psychologii na temat trudności adaptacyjnych jedynaków czy jedynaczek, wzory zachowań związane z nerwicowością itp.)Rodziny mogą stawać się niekompletne, bądź zdekompletowane, na skutek wydarzeń o cha­rakterze biologiczno-demograficznym (np. śmierć) lub na skutek w różny sposób warunko­wanego społecznie rozbicia; stąd duży nacisk socjologów na problematykę rozwodów (patrz np. prace Jana Malanowskiego i Adama Podgóreckiego). Wydaje się, iż rozwód można traktować .z jednej strony jako czynnik, przyczynę rozbicia rodzin, z drugiej zaś strony — jako wskaźnik tego, iż rozbicie takie nastąpiło.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !