WYODRĘBNIENIE ASPEKTÓW ŻYCIA RODZINNEGO

Analizując w poprzedniej części pracy poję­cie więzi rodzinnej, zwracaliśmy uwagę na jej charakter całościowy w tym sensie, iż obejmu­je ona zarówno styczności międzyosobnicze, jak wszelkie inne formy powiązań pozastyczno- ściowych, które istnieją nawet wówczas, gdy zaangażowani w nie osobnicy nie zdają sobie z tego sprawy. W nieco innym sensie traktuje­my ową więź jako całkowitą — z chwilą, gdy ograniczamy się tylko do powiązań stycznościo­wych. Mamy wówczas na uwadze typowe po­stawy członków rodziny względem siebie; in­teresują się oni mianowicie całością życia współczłonków, a nie tylko pewnymi rolami, w których ci współczłonkowie występują. (Na­suwa się oczywiście problem, na ile charakter całościowy ma wzajemne zainteresowanie się sobą współczłonków rodziny wtedy, gdy się za takich uważają.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !