WYODRĘBNIONE ASPEKTY

Wyodrębnione tu zostały niektóre aspekty badania rodziny: analizowaliśmy tę grupę społeczną jako współmieszkającą i współpracującą ekonomicznie, wskazaliśmy na pewne pożalokacyjne i pozaekonomiczne czyn­niki więzi rodzinnej, a także na przemiany w rodzinie w szerszym kontekście zmian społecz­nych.I tak, rozpatrując rodzinę jako grupę współ­mieszkańców, podkreśliliśmy podstawową i najogólniej sformułowaną funkcję, jaką pełni mieszkanie w życiu człowieka, tj. dawanie mu schronienia przed niepożądanymi bodźcami środowiska naturalnego, środowiska sztucznego i środowiska społecznego. Zwróciliśmy uwagę na zróżnicowaną możliwość kontroli bodźców ze względu na to, z jakiego środowiska pochodzą — oraz na kulturowe uwarunkowania roli, jaką odgrywa mieszkanie w życiu człowieka. (Pojęcie mieszkania analizowane było w kategoriach miejsc, rzeczy i zachowań osobniczych.)

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !