WYSTĘPOWANIE KATEGORII

Te dwie ostatnie kategorie występowały nie­mal wyłącznie, gdy opisywano kontakty poza­rodzinne kogoś z rodziców. Kategorie te wystę­powały wówczas niemal zawsze. Świadczy to o  istnieniu w odniesieniu do tych osób trwa­łości pewnych więzi z osobami spoza rodziny. Wydaje się, iż były to więzi nawiązane w różnych sytuacjach i kontynuowane już nie­zależnie od istnienia tych sytuacji. (Odnosi się wrażenie, iż jeśli mówi się o jakiejś znajomości wyraźnie precyzując sytuacje, w jakich zosta­ła ona nawiązana i jest kontynuowana — to wskazuje się tym samym fragmentaryczny (niecałkowity) charakter więzi z niej wynika­jącej.)Powyższe uwagi znajdują pewne potwierdze­nie w ocenach tych kontaktów przez wypowia­dających się.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !