WYSTĘPOWANIE TERMINU

Wychodząc w tej części pracy od uwag na temat występowania terminu „rodzina” w ogó­le i jego sensu potocznego zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób socjolog ów sens po­toczny reguluje w swych rozważaniach. Idąc tą drogą zetknęliśmy się przede wszystkim z ta­kimi pojęciami, jak pokrewieństwo, małżeń­stwo, rodzina mała. Następnie zastanawialiśmy się nad pojęciami socjologicznymi, przy użyciu których socjolog próbuje definiować rodzinę; były to pojęcia grupy społecznej, grupy małej, grupy pierwotnej, instytucji społecznej i syste­mu społecznego. W dalszym ciągu wskazaliśmy różnego typu związki (co nazwaliśmy bliskim kontekstem teoretycznym), w jakich występu­je pojęcie rodziny, z pojęciami społeczeństwa, kultury i osobowości oraz z pojęciami stowa­rzyszenia i wspólnoty.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !