WYSTĘPUJĄCA WIĘŹ

W pierwszym stanowisku wyrażone opinie zmierzałyby do stwierdzenia, iż racjonali­zacja zachowań w rodzinie jako grupie współpracującej ekono­micznie jest niepożądana i nie­możliwa; w drugim do stwierdzenia, iż racjonalizacja jest pożądana możliwa, niemniej powinna być podpo­rządkowana indywidualnym ce- cechom każdej rodziny. Jeśli idzie o stanowisko 3a, to tutaj również dostrzegałbym pewne związki z konstrukcją pojęciową „wspólnoty” — ze względu na brak w nim jakiejkolwiek specyfikacji, na zasadę „nierozliczania się”. Wszyscy w jednakowym zakresie identyfikują się z grupą i wszyscy są niemal wyłącznie członkami grupy, a nie jed­nostkami samodzielnymi. Więź występująca tutaj jest całkowita, przynajmniej w pewnej sferze zachowań .

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !