WZGLĄD NA ZMIANY SPOŁECZNE

Życie społeczne, podobnie jak i cała otaczająca nas rzeczywistość, jest określo­nym procesem. Rozmaite formy życia społecz­nego z kolei są względnie trwałymi fragmenta­mi i wzorami tego procesu. Formy te mogą różnić się ze względu na swoją trwałość w hi­storycznym przebiegu życia społecznego w ogó­le, mogą też różnić się siłą, z jaką ze zbiorów ludzkich tworzą całości społeczne. Rodzina wydaje się jedną z najtrwalszych form życia społecznego i być może najsilniej wiążącą jed­nostki ludzkie w całości społeczne. Dzieje się tak w dużym stopniu na skutek uwarunkowań biologicznych. Związane z rodziną procesy pro- kreacji i socjalizacji nie są nigdy obojętne społecznie.Wewnątrz tej formy życia społecznego doko­nują się oczywiście zmiany, przebiegające jed­nak w obrębie pewnych granic (wspomina o tym P. Garigue referując poglądy Westermarcka, op. cżt.). Granice te stanowi między innymi fakt istnienia zawsze wewnątrz rodziny jakiejś formy małżeństwa oraz fakt udziału rodziny w socjalizacji młodego pokolenia.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !