WZGLĘDNA IZOLACJA

Ogólnie mówiąc — łatwiej jest względnie izolować dany aspekt określonej całości spo­łecznej, jeśli z aspektem tym wiążą się odpo­wiednio wyodrębnione instytucje społeczne, traktowane jako układ względnie izolowany w potocznej wiedzy społecznej czy praktyce społecznej. Zwykle dzieje się tak, gdy wspo­mniane instytucje mają wysoko rozwiniętą for­mę materialno-rzeczową lub też są instytucjami formalnymi i tylko jako takie interesują nas w danych rozważaniach. Z punktu widze­nia psychologicznego odpowiadałoby to (gdy dwa różne układy odpowiadają dwu różnym aspektom tego samego zbioru ludzi) umiejęt­ności ze strony członków tego zbioru izolowa­nia od siebie poszczególnych ról, w których każdy z nich występuje.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !