WZORY ZACHOWAŃ I WARTOŚCI

Gdy wzory zachowań i wartości obowiązujące w in­nych grupach, do których należą członkowie danej rodziny, będą przeciwne wzorom zacho­wań i wartościom występującym w danej rodzi­nie — to stan taki może prowadzić bądź do na­pięć w rodzinie jako całości, bądź do napięć u członków tejże rodziny — gdy odgrywają oni swe role w innych grupach. Tak mogą rodzić się konflikty między wzorami wychowania szkolnego a wzorami wychowania w rodzinie, między wartościami związanymi z rolą rodzinną a wartościami związanymi z rolą zawodo­wą itp. Związki występujące między wartościami dotyczącymi życia rodziny z wartościami doty­czącymi udziału członków rodzin w innych grupach analizował w swych pracach Cooley.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !