WZRASTAJĄCE LICZBY

Powiedzieliśmy, że wzrastająca liczba grup społecznych o określonym charakterze, jak i wzrastająca liczba i charakter ról w tych gru­pach uwypuklają określoną rolę rodziny; mó­wiąc dokładniej — pewne aspekty życia rodzin­nego, oparte przede wszystkim na silnych wzajemnych emocjach występujących między członkami rodziny. Ta sama sytuacja ogólnospo­łeczna skądinąd może prowadzić i prowadzi do zacierania pewnych funkcji pełnionych przez rodzinę, do przejmowania tych funkcji, z pew­ną ich modyfikacją, przez inne grupy czy insty­tucje społeczne. Szczególnie wyraźnie odnosi się to do zagadnień związanych z procesem socjali­zacji i wychowania. Szereg funkcji pełnionych tu tradycyjnie przez rodzinę zaczynają częściowo przejmować inne grupy lub organizacje, bądź też niejako konkurować z rodziną (szkoły, przedszkola, żłobki, organizacje młodzieżowe).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !