ŻADNA Z GRUP

Z drugiej natomiast strony z żadną z grup, do których należy, nie będzie związany dodatkowo przez swoje związki rodzinne, jak również nie będzie istniała między nim a jakąkolwiek z grup, do których nie należy, choćby jednostronna, trwała styczność psychiczna, którą powodowa­łyby jego związki rodzinne. Biorąc pod uwagę sytuacje modelowe — członek zakonu może więcej czasu i energii poświęcać swoim obo­wiązkom zakonnym wówczas, gdy nie jest obar­czony obowiązkami rodzinnymi i nie jest zwią­zany z innymi grupami poprzez swoje związki rodzinne (rodzina prokreacji). Z drugiej jednak strony, jego więzi z zakonem nie będzie wzmac­niała dodatkowo więź rodzinna, ani nawet jej fragmenty. Mający rodzinę np. urzędnik banko­wy może znajdować się w następujących sytu­acjach: 1) w tej samej instytucji co on będzie pracowała jego żona i być może jego dzieci (więź produkcyjna łączy się z fragmentami więzi rodzinnej); 2) członkowie jego rodziny wystę­pują w innych grupach, do których on sam nie należy (więź z innymi grupami poprzez związki rodzinne).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !