ZAINTERESOWANIE POTRZEBAMI

W pierwszym przypadku za­tem pytanie dotyczyło przede wszystkim, choć nie wyłącznie, przeżyć psychicznych, w drugim rowmez przede wszystkim, lecz nie wyłącz­nie — zachowań niewerbalnych. Można powie­dzieć, iż w przypadku pierwszym nacisk był położony na aspekt psychiczny osobowości współczłonka, a w przypadku drugim na iei aspekt społeczny.Jeśli idzie o zainteresowanie się potrzebami współczłonków, to zarysowały się tutaj nastę­pujące typy wypowiedzi: 1) badani mówili o po­trzebach sygnalizowanych przez członków ich rodzin, wyrażając zarazem swoje zdanie, iż po­trzeby te powinny być zaspokojone; 2) badani mówili o potrzebach zgłaszanych przez człon­ków ich rodzin, nie wyrażając jednak swego zdania o ważności tych potrzeb, i wreszcie 3) badani mówili o potrzebach współczłonków, o     których ci ostatni nie wspominali, a tylko sami badani uważali, że one istnieją.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !