ZAKRES BUDŻETU

Członkowie rodziny powinni mieć jednakowe wkłady, niezależnie od tego, jaką część ich zarobku one stanowią. Zakres budżetu powinien sprowadzać się do rzeczy użytkowanych wspólnie, a decyzje w spra­wach finansowych winni podejmować wszyscy, nieza­leżnie od udziałów.(Wszyscy członkowie powinni odgrywać jednakowe role w grupie; wspólny budżet konsekwencją pewnej sytuacji; włożenie większego wysiłku nie jest przywi­lejem w dziedzinie podejmowania decyzji.)Członkowie rodziny powinni oddawać niejednako­we części zarobku, niezależnie od tego, czy ich udziały są jednakowe czy nie. Rodzice powinni oddawać więk­szą część swoich zarobków niż dzieci. Rodzice powinni być w większym zakresie współtwórcami budżetu -niż jednostkami samodzielnymi, dzieci natomiast w takim samym stopniu jednostkami samodzielnymi jak i współtwórcami budżetu.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !