ZAKRES IZOLACJI GRUPY

Czy też pod tym względem pozycja ro­dzinna redukuje się niemal bez reszty do kate­gorii płci, wieku i zachowań-czynności? Na ile rola związana z zajmowaniem pozycji rodzin­nej wyznacza stosunek do przestrzeni mieszka­niowej ?Jeśli idzie o opisane powyżej zachowania- -czynności organizujące przestrzeń mieszkanio­wą, to na uwagę zasługuje, wydaje się, dość wysoka (w stosunku np. do czynności jedzenia) liczba przypisań ze względu na czynność „pra­cy”.Pewien zakres izolacji grupy rodzinnej od wpływu innych grup poprzez odrębne i wspól­ne mieszkanie pozwala na rozwinięcie wśród członków danej rodziny takiego typu więzi i wzajemnego porozumiewania się, jaki może powstawać tylko w grupach nielicznych, któ­rych członkowie znajdują się w stycznościach bezpośrednich.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !