ZALEŻNIE OD SYTUACJI

W pierwszym przypadku współpraca ekono­miczna jest niejako środkiem dla istnie­nia grupy powstałej na innych zasadach, w dru­gim przypadku zaś jest niejako celem, dla którego realizacji dana grupa powstaje. Otóż wydaje się, iż w zależności od sytuacji rodzinę można rozpatrywać jako grupę współ­pracującą ekonomicznie zarówno pierwszego, jak i drugiego z omówionych przez nas rodza­jów. Jeśli spotkamy się z przypadkami zawie­rania małżeństw czy z przypadkami prokreacji przede wszystkim dla celów ekonomicznych (np. uzyskanie majątku lub rąk do pracy), wówczas pewna współpraca ekonomiczna, pewna sytuacja ekonomiczna będzie niejako celem, dla którego tworzy się pewne związki rodzinne; natomiast w przypadku pracy ojca na utrzymanie domu i prowadzenia domu przez matkę wraz z ewentualnymi obowiązkami spa­dającymi na dzieci — współpraca ekonomiczna będzie niejako środkiem dla utrzymania rodzi­ny jako całości.

 

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !