ZASTOSOWANIE POJĘCIA

Zastosowanie tego pojęcia pozwala ponadto na potraktowanie danej rodzi­ny jako całości odrębnej od pozostałych, na do­strzeżenie tego, co w każdej rodzinie jej tylko właściwe i niepowtarzalne, a z drugiej strony typowe tylko dla grupy społecznej będącej rodziną. Nasuwa się pewna analogia między tym pojęciem w odniesieniu do rodziny jako grupy a pojęciem osobowości czy nawet indywidualno­ści w odniesieniu do jednostek. Wiąże się ono również z faktem, iż nie ma dla dwu róż­nych grup czy innych całości społecznych dwu identycznych środowisk, choć możemy poszu­kiwać i wyabstrahowywać elementy dla nich wspólne.W badaniach socjologicznych koncentrujemy uwagę na cechach wspólnych, występujących w rodzinach pewnej kategorii. Wyniki takich badań mają, mówiąc ogólnie, odpowiedzieć na pytanie, na ile pewne cechy są powtarzalne, na ile wiążą się ze sobą.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !