ZAWARCIE ZNAJOMOŚCI

Jeśli zawarcie znajomości jest utrudnione, to brak znajomości nie musi świadczyć o braku zainteresowania, natomiast znajomość może świadczyć o zainteresowaniu.W przypadku rodziny zatem brak znajomości może świadczyć o braku zainteresowania, zna­jomość zaś nie zawsze musi świadczyć o zainte­resowaniu, przynajmniej zainteresowaniu aktu­alnym.Należy ponadto zwrócić uwagę na różnicę między znajomością a poczuciem znajomości,ze możemy właściwie stwierdzić (jeśli ogra­niczamy się tylko do odpowiednich wypowie­dzi X), na ile X zna Y. Możemy tylko zakładać, iż X wypowiadając się na jakiś temat związany z Y uważa, że zna Y pod tym względem. Problematykę zainteresowań-znajomości po­ruszyliśmy w naszych badaniach pytając bada- nych o to, co mogą powiedzieć o potrzebach członkow swych rodzin oraz o ich kontaktach pozarodzinnych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !