ZBIÓR OSÓB STANOWIĄCYCH GRUPĘ

Zbiór osób stanowiący grupę współmieszkań­ców ma sobie właściwą sferę prywatności. Współmieszkańcy wzajemnie tworzą określone środowisko społeczne w ramach również im tylko właściwego środowiska sztucznego, na ja­kie składają się, mówiąc najogólniej, fizyczne właściwości mieszkania i jego urządzenia. Wy­daje się, iż więzi powstające między współmie­szkańcami różnią się od więzi w innych gru­pach przede wszystkim tym, iż w grupach współmieszkańców, częściej niż w innych, szcze­gólną rolę — jako czynnik więzi — odgrywają zachowania niezamierzone.Można to rozumieć choćby w ten sposób, iż jedną z cech Wspólnego zamieszkiwania jest przebywanie w bliskości fizycznej, co często po­ciąga za sobą wzajemne uzależnienie zachowań.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !