ZE WZGLĘDU NA OKREŚLONE CZYNNOŚCI

Z badań dotyczących przypi­sywania określonych przedmiotów i miejsc określonym członkom rodziny ze względu na określone czynności wynikało, iż każdego z adre­satów tych przypisań moglibyśmy traktować jako pewien czynnik organizujący (różnicujący i całościujący) przestrzeń mieszkaniową, jako czynnik utrwalający pewną strukturę prze­strzenną.Na zakończenie wspomnieliśmy, iż rodzinę wspólnie zamieszkującą moglibyśmy rozpatry­wać jako pewnego rodzaju grupę terytorialną, gdyż związki mieszkańców z mieszkaniem mo­dyfikują ich wzajemne zachowania, a ponad­to — że każdego z osobników wewnątrz każdej rodziny musimy rozpatrywać jako podmiot postaw grupotwórczych o odwzajemnionych lub nieodwzajemnionych aspiracjach, i podobnie, jako przedmiot postaw grupotwórczych odwza­jemniający lub nieodwzajemniający aspiracje innych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !