ZE WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ

Rodzina taka będzie zatem niejedno­rodna ze względu na przynależność narodową jej członków, a jednorodna ze względu na ich przynależność klasową czy warstwową. W po­dobny sposób można rozpatrywać daną rodzinę ze względu na inne całości czy kategorie społeczne. Zwłaszcza w przypadku rodziny z do­rosłymi dziećmi można by mówić o zakresie niejednorodności ze względu na jej przynależ­ność do określonej całości czy kategorii spo­łecznej.Członkowie tej samej rodziny mogą być w różny sposób „uwikłani” (uczestniczyć świado­mie jak i nieświadomie) w procesach zachodzą­cych w innych całościach czy kategoriach spo­łecznych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !