ZGODNIE Z OPINIAMI

Zgodnie z wyżej przedstawionymi opiniami, każdego członka rodziny możemy rozpatrywać jako „współtwórcę budżetu” oraz jako „jednost­kę samodzielną”. Może on być zatem w takim samym stopniu współtwórcą budżetu jak i jed­nostką samodzielną (część zarobku włożona do wspólnego budżetu równa części pozostałej), w większym stopniu jednostką samodzielną niż współtwórcą budżetu, a wreszcie w większym stopniu współtwórcą budżetu niż jednostką sa­modzielną.Ponadto każdego członka rodziny możemy rozpatrywać jako współtwórcę budżetu, udzia­łowca (część budżetu, jaką stanowi jego wkład). Współtwórca budżetu z kolei — to członek grupy współpracującej ekonomicznie.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !