ZMIANY OBYCZAJOWE

Z rodzajem pracy wiąże się ponadto typ środowiska rzeczo­wego, w którym znajduje się dana rodzina (np. w przypadku typowych rodzin wiejskich lub typowych rodzin miejskich).Zmiany w sferze polityczno-prawnej stwarza­ją podstawę dla instytucjonalizacji i formaliza­cji pewnego stanu życia rodzinnego z jednej strony, z drugiej zaś mogą być czynnikiem przyspieszającym bądź hamującym określone przemiany w życiu rodziny. Zmiany obyczajowe wreszcie (obyczaj może formować się pod wpływem religii, ideologii, nauki), dotyczące np. wzajemnych zachowań względem siebie pokoleń czy odmiennych płci — oddziałują, wydaje się, najbardziej bezpośred­nio na „psychospołeczne wnętrze” rodziny.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !