ZMIANY W ASPEKTACH

Aspekt funkcjonalno-niefor- m a 1 n y mogą mieć w tej dziedzinie np. zmiany związane z zastępowaniem rodziców przy wy­chowywaniu młodego pokolenia, z przejmowa­niem ich funkcji przez osoby obce, innych człon­ków rodziny czy nawet instytucje; aspekt funkcjonalno-formalny natomiast — zmiany w przepisach prawnych ustalających np. okres pełnoletności i tym samym ogranicza­jących, a w każdym razie modyfikujących opie­kę rodziców nad dziećmi.Aspektu strukturalno-nieformalnego zmian dotyczących zakresu, w jakim dana rodzina czy typ rodziny stanowi grupę współmieszkańców można dopatrywać się we wpływie, jaki na układ ról w rodzinie, a nawet wielkość rodziny, będą miały zmiany warunków mieszkaniowych w sytuacji, gdy nie są one regulowane przepisa­mi prawnymi.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !