ZMIANY W RODZINIE A ZMIANY W INNYCH GRUPACH

Omawiane przez nas typy mogą bowiem w róż­nym stopniu oddziaływać na życie wewnątrzro- dzinne w sferze postaw członków rodziny, po­staw wobec siebie oraz modelu rodziny w ogóle, jaki mają wspomniani członkowie.)Rozpatrywaliśmy dotychczas zmiany w rodzinie jako skutki zmian zachodzących w in­nych grupach i kategoriach społecznych, a po­średnio jako skutki zmian zachodzących w ma- krostrukturze. Obecnie zastanówmy się, jaki wpływ na inne grupy i kategorie, a poprzez nie na makrostrukturę, mogą mieć zmiany zacho­dzące w rodzinie. Zwrócimy tutaj uwagę tylko na te zmiany, które mogą zachodzić jedynie w rodzinie jako takiej, mówiąc skrótowo — na zmienne wyłącznie rodzinne. Spotykamy się tu przede wszystkim z proble­matyką, mówiąc najogólniej, kompletno­ści rodziny.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !