ZMIANY W SYSTEMACH POLITYCZNYCH

Na przykład życie rodzin­ne może być bardziej izolowane od wpływów zewnętrznych w okresach względnej stałości makrostruktury, a w o wiele mniejszym w okre­sach gwałtownych jej przemian.Zmiany w systemach politycznych mogą po­ciągać za sobą mniejsze przemiany w życiu ro­dzin, niż głębiej sięgające zmiany w strukturze ekonomiczno-społecznej społeczeństwa.Rodzina utrzymująca się z niezarobkowych źródeł utrzymania może być w większym stop­niu izolowana od zmian na rynku pracy, niż ro­dzina utrzymująca się ze źródeł zarobkowych. Zmiany w stosunku między czasem wolnym a czasem przeznaczonym na pracę i wreszcie zmiany w charakterze tej ostatniej wpływają modyfikująco na funkcje pełnione przez rodzinę, a nawet na niesformalizowany bądź sformalizo­wany układ ról w rodzinie.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !