ZMIANY W SYTUACJI

Na przykład badacz może dostrzec najpierw zmiany w sytuacji, w jakiej znajduje się okreś­lona kategoria czy grupa, następnie zmiany w zachowaniach niewerbalnych jej członków a wreszcie zmiany w postawach; kolejność może tez byc odwrotna. W każdym jednak’ razie przy charakteryzowaniu zmian można mówić o ich aspekcie sytuacyjnym, o aspekcie dającym się ując w kategoriach zachowań czy wreszcie w kategoriach postaw. Na przykład zmiany w instytucji wychowaw­czej i oświatowej, jaką jest szkoła (instytucję w tym przypadku traktujemy jako określoną grupę), a co za tym idzie, zmiany w roli ucznia czy studenta — mogą wpływać na wzajemne zachowania i postawy członka rodziny tę rolę pełniącego wobec pozostałych członków rodziny.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !