ZMIANY ZACHODZĄCE W KATEGORIACH

Oddziaływa­nie to może zmieniać określone sfery zachowań anych osobników, a tym samym wpływać na strukturę i funkcje rodzin, do których ci osob­nicy należą.Zmiany zachodzące w różnego rodzaju kate­goriach czy grupach społecznych mogą być zmianami w sytuacjach społecznych, w jakich znajdują się członkowie wspomnianych katego­rii i grup, mogą być zmianami w zachowaniach i postawach tych członków. (Np. zmiana na rynku pracy, wzrastający popyt na siłę roboczą może zmieniać zachowania i postawy pracow­ników.) Oczywiście trzy wyżej wymienione ro­dzaje zmian mogą przebiegać niemal jednocześ­nie, niekiedy jednak w danym przedziale czaso­wym mogą występować w pewnej kolejności.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !