ZMIANY ZACHODZĄCE W STRUKTURZE

Zmiany zachodzące w makrostrukturze oddziałują na jednostkę poprzez zmiany w gru­pach społecznych i kategoriach społecznych, do których wspomniana jednostka należy, i od­wrotnie, podobną drogą jednostka może oddzia­ływać na makrostrukturę. Szczególne miejsce wśród wspomnianych grup zajmuje grupa rodzinna czy grupy rodzinne danej jednostki. (Jednostka może bowiem należeć jednocześnie do dwu rodzin małych. Nie wspominamy w tym miejscu o powiązaniach wynikających z dalszych stopni pokrewieństwa.) Więż rodzinna może stanowić elementy więzi społecznej, łączącej danego osobnika z jakąś określoną grupą czy zbiorowością. (Ktoś może należeć do określonego narodu będąc sam jego członkiem i ponadto przez fakt, iż członkowie jego rodziny są członkami tego samego narodu.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !